Dom z litych sosnowych bali ciosanych o średnicy 36-42 cm